kashka zgłasza mit

Najlepsze debiuty literackie mają silne oparcie w biografii autora,stąd odświeżająca wiarygodność opowieści. Często kolejne dzieła obnażają niedostatek wyobraźni, czasem nawet warsztatu.

Arek zgłasza mit

Pisarki, których książki są lekturami szkolnymi i promują określone wartości (Konopnicka, Dąbrowska itp.) wiodły poprawne i przepełnione wzniosłymi wartościami życie.